Tilgang til aktionsforskning

Fælles for forskerne i netværket er, at vi forstår aktionsforskning som en videnskabelig forskningsmetode, der bygger på sammenhængen mellem forandringsprocesser, læring og produktion af ny viden af værdi for såvel lokale praksisser som det akademiske felt. I praksis Aktionsforskningstilgangen betyder det, at forskerne har fokus på såvel udvikling af viden som facilitering af forandring og læring i tæt samarbejde med brugergrupper, professioner/professionelle, institutioner og organisationer.

Internationalt har aktionforskningen været anerkendt som metode siden siden Kurt Levin i 1946 skrev bogen ”Resolving Social Conflikts”. Siden da har der været en mangfoldighed af fortolkninger af aktionsforskningen. Netværket har bidraget til feltet gennem udgivelse af bogen ”Aktionsforskning. En Grundbog”. Bogen blev skrevet i samarbejde med forskere fra RUC. i samarbejde med medlemmer af Dansk Aktionsforskningsnetværk.

Aktionsforskningsnetværket er kendetegnet ved heterogenitet i forskningsfelter, forskerbaggrunde og forskningsinteresser. Det skaber potentiale for at udvikle ny viden på grund af forskellighed i perspektiv og interesser, fordi forskelligheden udfordrer den enkeltes viden. Denne kompleksitet inviterer til nysgerrighed, rummelighed og udforskning af etablerede sandheder, vaner og traditioner, men i gensidig respekt for hinandens faglighed i forskningen. Derfor er Aktionsforskning og Læring på Tværs et åbent forum for forskerne, hvor teoretiske og praktiske aspekter af aktionsforskningen drøftes og afprøves, herunder forskerens særlige rolle i vidensudvikling og vidensproduktion, når den foregår i samspil og gensidig læring med samarbejdspartnere. Gensidig læring som forskningsmetode afføder en række metodiske, videnskabelige og praktiske udfordringer, hvor deltagerperspektivet i forskningen bliver et centralt tema for netværkets medlemmer – hvem skal bruge viden, og til hvad? Netværket bidrager herigennem til udvikling af metoder og tilgange indenfor aktionsforskningen, hvilket formidles gennem publicering af bøger og artikler samt afholdelse af ph.d.-kurser, årlige seminarer og konferencer i regi af Dansk Aktionsforskningsnetværk samt study days i regi af CARN

Log In

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?